Subota,01.06.2013. godine, hotel „Holiday Inn“ – Sarajevo, dvorana „Hercegovina“

 

9:00   -  10:00     Registracija učesnika

 

10:00  - 10:15 Otvaranje XVII Stručnog sastanka oralnih hirurga u BiH

Pozdravni govori

10:15 – 10:50 Prof. dr. sc.Tarik Mašić (Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra u Sarajevu )

 „Operativna modulacija ležišta za očnu protezu poslije egzenteracije orbite“

 Prof. dr. sc. Tarik Mašić, Mr. sc. Almir Dervišević, Mr. sc. Dino Dizdarević, Mr. sc. Benjamin Bejtović, Mr. sc. Edita  Dervišević

 

10:50  - 11:00    Diskusija

 

11:00  – 11:35 Doc.dr. Nenad Tanasković (Medicinski fakultet, Odsjek stomatologija u Banja Luci)

  „Prezervacija alveolarnog grebena: zašto i kada“

 

11:35 -11:45      Diskusija

 

11:45 – 12:20 Kočar dr. Miha (Univerzitetniklinični center Ljubljana)

“Kostnoperiostnireženj-vrnitev v preteklost  zaboljšoprihodnost”

 

12:20-12:30        Diskusija 

 

12:30 – 13:00     Kafe pauza

 

13:00 – 13:35    Doc.dr. Nenad Tanasković (Medicinski fakultet, Odsjek stomatologija u Banja Luci)

„Dentalna implantacija u alveolarne grebenove ekspandirane piezo tehnikom“

 

13:35 -13:45      Diskusija

 

13:45 – 14:00Šečić S., Prohić S., Komšić S. (Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet Sarajevo)

„Analiza učestalosti impaktiranih mandibularnih  umnjaka u kauzistici Klinike za oralnu hirurgiju stomatološkog fakulteta u Sarajevu“

 

14:00 – 14:15Prohić S.,  Šečić S., Nakaš E., Razman A. (Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet Sarajevo)

„Mogućnosti  ortodontsko-hirurške terapije kod impaktiranih gornjih  očnjaka“


14:15 - 14:30
    Prohić S.,  Šečić S., Jovičić P.  (Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet Sarajevo)             

„Imedijatno opterećenje implantata, literarni kritički osvrt na odgođeno opterećenje“  

 

14:30  - 14:45      A. Huskanović , E. Kavazbašić-Huskanović  (Stomatološka ordinacija “NOVODENT” – Tuzla)

„Periimplantitisi u implantološkoj praksi, metode liječenja i prevencije“

 

14:45 - 15:15      Završna diskusija  

  
15:30                  GENERALNA SKUPŠTINA SEKCIJE ORALNIH HIRURGA

20:00                  SVEČANA VEČERA - Hotel „Holiday Inn“

16 stručni sastanak sekcije, Mostar 2012

dsdw dwdw

Subota 29.5.2010. godine, hotel „Sunce“ Neum

 

9:00   -  10:00  Registracija učesnika

 

10:00  - 10:15   Otvaranje stručnog sastanka

Pozdravni govor doc.dr. sc. Samir Prohić

 

10:15 – 11:00   Prof. dr. sc. Davor Katanec (Stomatološki fakultet  Sveučilišta u Zagrebu)

 "Priprema koštanog ležišta za ugradnju implantata“

 

11:00  - 11:15        Diskusija

 

11:15  – 11:30  Bejtović B,  Rožajac S , Zečević J, Čamo Z.

(Specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirurgiju "dr Benjamin Bejtović“ , Sarajevo)

"Obostrani sinus lift i augmentacija maksile kristom ilijakom uz istovremenu ugradnju endosealnih implantata“

 

11:30  - 11:45  Šečić S., Prohić S., Katana A., Begeta F.

(Stomatološki fakultet Sarajevo -  Klinika i Katedra za oralnu hirurgiju)

 ”Stomatološka skrb pacijenata s posebnim potrebama”

 

11:45 - 12:00 Asotić E., Saračin A.,Mahinić A.

(Stomatološka  ordinacija dr. Asotić-Sarajevo)

(Stomatološka  ordinacija dr. Mahinić-Mostar)

"Naša iskustva u implantološko-protetskom zbrinjavanju pacijenata sa totalnom bezubošću“

 

12:00 – 12:30          Kafe pauza

 

12:30 – 13:15         Prof. dr. Aleksa Marković   (Klinika za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beograd)

"Imedijatno  opterećenje implantata  ugrađenih  metodom  kondenzacije u bočnoj regiji gornje vilice“

 

13:15 – 13:30        Diskusija

 

13:30 -13:45  Mr sci dr stom. Aleksandar Stajčić, specijalista oralne hirurgije  (Privatna ordinacija Banja Luka)

 "Uticaj različitih vrsta režnjeva na paradoncijum kod   apikotomiranih zuba“


13:45 - 14:00  Bejtović B, Rožajac S, Begeta F, Čamo Z 

 (Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju KCU Sarajevo

 (Klinika za anesteziju i reanimaciju KCU Sarajevo)  (Stomatološka ordinacija "dr. Begeta")

 "Tretman defekata mandibule spongioplastikom nakon odstranjenja ciste u interkaninoj regiji" - prikaz slučaja 

 

14:00 - 14:15     Prohić S, Šečić S, Trninić S, Strujić A.
 (Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet Sarajevo)
 (Privatna stomatološka ordinacija "Amna Strujić")

"Terapijski pristup radikularnim cistama u maksilarnom sinusu" - prikaz slučaja 

 

14:15 - 14:30    Šečić S, Prohić S, Huković- Arslani Z,
  (Stomatološki fakultet Sarajevo - Klinika i Katedra za oralnu hirurgiju)

"Prekancerozne lezije u oralnoj šupljini" 


14:30 - 15:00  GENERALNA SKUPŠTINA SEKCIJE ORALNIH HIRURGA

19:00             SVEČANA VEČERA 

 

15 stručni sastanak sekcije, Tuzla 2011

sqsqa wwd

13 stručni sastanak sekcije, Banja Luka 2009

Gosti predavači:

 

 1. Prof.dr.sci Davor Katanec.Zavod za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

“ Savremene hirurške tehnike u dentalnoj implantologiji “

 

 2. Prof.dr.sci Darko Macan Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta Klinička bolnica Dubrava
   Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ANKYLOS C/X implantološki sistem - rješenje za sve protetske indikacije “

  

 

Prijavljeni radovi:

 

1. Dr.med.dent. Davor Ilić Bernhard – Gottlieb Universitatszahn klinik,Wiena ( Beč )

Kompjuterski potpomognuta implantologija i oralna hirurgija „

 

2. Asotić E., Mahinić A., Saraćin A.

Hirurško implantološko protetska rehabilitacija pacijenata sa djelimičnom bezubošću.”

 

3. Dr Hans van der Elst Cinical Director German Dental Oasis

Piezohirurgija u implantologiji „ ( Piezosurgery in implantology )

 

 4 Prohić S., StrujićA.

Mogućnosti piezohirurgije u oralnohirurškoj praksi “

 

5. H. Sulejmanagić, A. Halilagić, Z. Ljutović,N. Hadžiabdić

Terapijska i profilaktička upotreba antibiotika u oralnoj hirurgiji „

 

6. M.Marinković.,N.Kratina.,M.Tavakol., M.Rustemović

Uloga oralnog hirurga u lijecenju disfunkcije TMZ “

 

7.Gosp.Dreca Gordan Ellman - 1 predavac iz Slovenije /marketing/

Upotreba radifrekventne tehnologije u savremenoj stomatologiji “

 

Vi ste ovdje: Home