03 stručni sastanak sekcije, Tuzla 1999

Prijavljeni radovi:

 

1. T.Gojkov, S.Šečić

Hematološka priprema pacijenata sa krvnim diskrazijama u oralno - hirurškoj praksi    

 

2. H.Sulejmanagić, S.Prohić

Savremeni aspekt lokalnih sredstava za hemostazu kod oralno – hirurških pacijenata sa  krvnim diskrazijama      

 

3. D. Salihagić, Z. Ljutović, H. Sulejmanagić

Trauma kao etiološki faktor nastanka radikularnih cista    

 

4. A. Salihagič, B. Gulan

Kirurškoprotetska rehabilitacija pacijenata sa nedostatkom jednog zuba uz pomoć implantacijskog sistema tipa IMPLA    

 

5. T.Gojkov

Traumatološki karton nakon povrede zuba     

 

6. S. Redžepagić

Proizvoljnost u obradi postextrakcione rane kao limitirajući faktor u planiranju i realiziranju protetske terapije    

 

7. A. Salihagić, M. Kustec-Pribilović

Parestezija kao komlikacija endodontskog zahvata

 

8. S. Džubur, N. Kratina, M. Marinković

Najčešća patološka stanja u oralnoj hirurgiji praćena bolom  

 

9. N. Kratina, S. Džubur, M. Marinković

Veliki dani u medicini

 

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 03 stručni sastanak sekcije, Tuzla 1999