04 stručni sastanak sekcije, Zenica 2000

Gost predavač:

 

 Prof. dr. sci Matjaž Rode  održao je predavanje na temu:

 « Dentalna implantologija danas »

 

Predavanja su kao gosti održali i prof. dr. sci Zoran Stajčić i prof. dr. sci Ljubomir Todorović sa Klinike za oralnu hirurgiju iz Beograda.

 

Prijavljeni radovi:

 

1.H. Sulejmanagić, S.  Šečić

« Hematološki testovi u dijagnostici dentogene infekcije«.

  

2. D. Salihagić, Z. Ljutović, H. Sulejmanagić, S. Hamzić

Mikrobiološki laboratorijski testovi u dijagnostici dentogenih infekcija

 

3. H. Sulejmanagić, F. Žunić, D. Salihagić

« Ludwigova angina - suvremeni pristup flegmonoznom stanju dentogene etiologije «.

 

4. T. Gojkov, A. Hašimbegović

« Hirurško liječenje dentogenih infekcija «.

 

5. M. Marinković, S. Džubur, N. Kratina

 « Infekcije u oralno-hirurškoj sali u prijeratnom i poslijeratnom periodu «.

 

6 . S. Prohić. H. Sulejmanagić.

 « Prezentacija informatora za oralno-hirurške pacijente «.

 

7. A. Salihagič, B. Gulan, I. Gašparac

 « Kirurško - protetska rehabilitacija pacijenata sa nedostatkom jednog zuba u gornjoj fronti uz pomoć implantacijskog sistema tipa IMPLA ».

 

8. S. Džubur, N. Kratina, M. Marinković

 « Ameloblastom kao multilokus « - prikaz slučaja

 

9. T. Gojkov

 « Predprotetska hirurgija za fiksni protetiku « - prikaz slučaja

 

10. S. Prohić, H. Sulejmanagić, F. Dalagija, Z. Merhemić, Z. Ličanin

 « Mogućnost radiološke dijagnostike hemangioma u oralno - hirurškoj praksi «.

 

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 04 stručni sastanak sekcije, Zenica 2000