06 stručni sastanak sekcije, Sarajevo 2002

Gosti predavači:

 

Prof.dr.sci Nebojša Jović - VMA Beograd, držao je predavanje na temu:

« Primjena metode osteogenetske distrakcije u liječenju deformieta lica i vilica «

 

Dr.Quinto Michaele – Gorizia, na temu:

« P-1-Health implant «

 

Prijavljeni radovi:

 

1.D. Salihagić, S. Suljagić

« Kokain ovisnik u oralno - hirurškoj praksi «.

 

2. S. Prohić, N. Sulejmanagić

« Mogućnosti apikotomije višekorijenih zuba « - prikaz slučaja

 

3. N. Kratina, S. Džubur, M. Marinković

« Izbor liječenja linque accreta u praksi oralnog hirurga «.

 

4. A. Hašimbegović, M. Dujso

« Heimlichov hvat «

 

5. S. Redžepagić, E. Berhamović

« Oralna higijena suprastruktura dentalnih implantata «.

 

6. S. Džubur , N. Kratina, M. Marinković

« Leukoze « - stomatološki pristup

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 06 stručni sastanak sekcije, Sarajevo 2002