07 stručni sastanak sekcije, Mostar 2003

 Gost predavač:

 

Doc.dr Šukrija Zvizdić je održao predavanje na temu:

« Virusološko - epidemiološke karakteristike virusa humane imunodeficijencije (HIV)

 

 

Prijavljeni radovi:

 

1 A. Salihagić.

« Donja totalna proteza poduprta implantatima «

 

2.S. Džubur, M .Marinković, N. Kratina

« Rijetko locirani hematom nakon oralno - hirurškog zahvata, nivelacija alveolarnog grebena mandibule « - prikaz slučaja

 

3. T.Gojkov, S. Šečić., M. Ramić

« Evaluacija predprotetskih hirurških intervencija u periodu od 1993-2003 «.

 

4. A. Salihagić

« Predprotetsko kirurške intervencije za stabilizaciju totalne proteze «.

 

5. Dott.Liviano Folla, Dott.Michele Quinto, Adriano Mulloni-General Menager

« Prezentacija P-1-Health implant sistema «.

 

6. Arif  Brkić, Amila. Brkić

» Papilom oralne sluznice « - prikaz slučaja

 

7. D. Salihagić, Z. Ljutović

« Uvećanje alveolarnog grebena metodom primjene hydroxylapatit matrixa « - revijalni članak

 

8. H. Sulejmanagić, N. S ulejmanagić, S. Prohić

« Traumatske povrede zuba - frakture korijena «  - revijalni članak

 

9. S. Prohić, N. Sulejmanagić

« Savremeni pristup replantaciji traumatski ekstrahiranih zuba « - prikaz slučaja

 

10. T.Gojkov, M.Gojkov

« Klinička iskustva sa primjenom diode laser (980nm) u oralnoj hirurgiji «.

 

 11. A. Hašimbegović, M. Dujso

« Keratoakantom « - prikaz slučaja

 

 12. S.Redžepagić., E.Berhamović

» Hirurška priprema imedijatne ekstrakcione rane za protetsku terapiji « - prikaz slučaja

 

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 07 stručni sastanak sekcije, Mostar 2003