08 stručni sastanak sekcije, Sarajevo 2004

 Gosti predavači:            

 

Prof.dr Federico Papa - Univerzitet Federici II Napulj - Italija, održao je predavanje na temu:

 « Uvećanje alveolarnog grebena, malo i veliko podizanje poda sinusa sa autolognom kosti i alternativnim materijalima «

 

 

Dr.Banzi Claudio - Italija

 « Protetsko rješenje sa ugradnjom implantata «

 

· dentalni implantati i navlake
 
· kombinovane proteze
 
· totalne proteze

 

 

Prijavljeni radovi:

 

1.N. Kratina, M. Rustemović, M. Marinković, S Džubur

« Uvećani tuber maxillae i potrebe za operativnim zahvatom «.

 

2. M. Muratbegović, H. Sulejmanagić, S. Redžepagić, S. Tafi

« Terapija terminalne bezubosti ugradnjom implantata «

 

3. N. Sulejmanagić, H. Sulejmanagić, Z. Ljutović, D. Salihagić

« Upotreba antibiotika Xyclava nakon oralno-hirurške intervencije «.

 

4. S. Prohić, E. Nakaš

« Mogućnosti hirurško - ortodontskog tretmana retiniranih maksilarnih sjekutića « - prikaz slučaja 

 

5. T. Gojkov, M. Gojkov, S. Trninić

« Primjena vještačke kosti iz samoresorbirajućih membrana u dentalnoj implantologiji           

 

6. A .Hašimbegović, M. Dujso

« Maligna alteracija dekubitalne protetske lezije « - prikaz slučaja

 

7. S. Tafi, S. Redžepagić, M. Muratbegović

« Terapija totalne bezubosti ugradnjom implantata «.

 

8. N. Kamenica, E. Planić

« Oralnohirurški zahvati u zdravstvenoj ustanovi  Dom Zdravlja - Goražde u vremenskom periodu od 01.7.2002.-30.4.2004. «

 

9. A. Salihagić

« Predprotetska hirurgija «.

 

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 08 stručni sastanak sekcije, Sarajevo 2004