09 stručni sastanak sekcije, Goražde 2005

 

Gosti predavači:

 

Doc.dr.sci Ružica Kozomara - Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju – VMA – Beograd, sa temom:

«Značaj stomatologa u ranoj detekciji oralnog karcinoma « 

 

Prof.dr.sci Nebojša Jović - Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju – VMA – Beograd, sa temom:

« Osteogenetska distrakcija u liječenju deformiteta i defekata alveolarnog nastavka i palatuma «.

 

 

Prijavljeni radovi:

 

1.N . Sulejmanagić, M. Haračić, V. Bašić, R. Rizvanbegović

« Uticaj kratkotrajne udarne doze amoxicillina na laboratorijske vrijednosti INR, oralno - hirurški značaj «.

 

2. S. Prohić, H. Sulejmanagić, T. Gojkov, E. Selimović, L. Ibrahimagić

« Suvremeni aspekti mukogingivalne i predprotetske hirurgije «:

 

3. M. Miraščić - Ramić

« Trizmus kao posljedica dentogene infekcije « - prikaz slučaja

 

4. : T . Gojkov, S. Trninić, I. Galić

« Hyperplasio mucosae vestibuli oris - terapeutske mogućnosti «.

 

5. S. Šečić, H. Sulejmanagić, E. Asotić.,

« Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza cističnih tvorevina orofacijalne regije «.

 

6. S. Džubur, M. Rustemović, M. Samak,  N. Kratina,  M. Marinković

« Potreba za usavršavanjem oralnog hirurga u funkciji konsultativnih pregleda pacijenta «.

 

7. S. Tafi, S. Redžepagić, M. Muratbegović

« Terapija frontalne bezubosti ugradnjom implantata «

 

 

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 09 stručni sastanak sekcije, Goražde 2005