12 stručni sastanak sekcije, Brčko 2008

Gosti predavači:

 

Prof. dr.Francesko Papa Univerzitet u Napulju  Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Naše iskustvo u podizanju poda sinus maksilarisa

 

Prof.dr. Milan Jurišić Stomatoloski fakultet Beograd

Primjena EASY-GRAFT kompozitnog TCP zamjenika za kost u oralnoj hirurgiji.

 

 

Prijavljeni radovi:

 

1. Danijela Komljenović, Enes Hodzic

Implanto-protetsko zbrinjavanje bezubih čeljusti i parcijalnog nedostatka zuba (mogućnosti Sky implant sistema)

 

2. Asotić E., Saračin A.

Implantološko protetska rehabilitacija bezube donje vilice

 

3. Samir Prohić , Halid Sulejmanagić , Jasmina Ajanović

Naša iskustva u rješavanju oroantralnih fistula

                                                                                                                                                                         

4. Faris Fočo, Dizdarević Dino, Efendić Rusmira, Lincenber Ivor

Velika dentogena cista maksilarnog sinusa- prikaz slučaja        

 

5. Adi Rifatbegović

Incidenca, prevalenca, dijagnostika i diferencijalna dijagnostika neoplazmi kraniofacijalnog  sistema              

 

6. Faris Fočo, H.Sulejmanagić, N.Hadziefendić

Prevencija i rana detekcija oralnih neoplazmi

 

7. Halid Sulejmanagić, Tarik Mašić, Amra Aličković

Timski pristup u liječenju malignoma mandibule, - prikaz slučaja -

 

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 12 stručni sastanak sekcije, Brčko 2008