13 stručni sastanak sekcije, Banja Luka 2009

Gosti predavači:

 

 1. Prof.dr.sci Davor Katanec.Zavod za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

“ Savremene hirurške tehnike u dentalnoj implantologiji “

 

 2. Prof.dr.sci Darko Macan Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta Klinička bolnica Dubrava
   Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ANKYLOS C/X implantološki sistem - rješenje za sve protetske indikacije “

  

 

Prijavljeni radovi:

 

1. Dr.med.dent. Davor Ilić Bernhard – Gottlieb Universitatszahn klinik,Wiena ( Beč )

Kompjuterski potpomognuta implantologija i oralna hirurgija „

 

2. Asotić E., Mahinić A., Saraćin A.

Hirurško implantološko protetska rehabilitacija pacijenata sa djelimičnom bezubošću.”

 

3. Dr Hans van der Elst Cinical Director German Dental Oasis

Piezohirurgija u implantologiji „ ( Piezosurgery in implantology )

 

 4 Prohić S., StrujićA.

Mogućnosti piezohirurgije u oralnohirurškoj praksi “

 

5. H. Sulejmanagić, A. Halilagić, Z. Ljutović,N. Hadžiabdić

Terapijska i profilaktička upotreba antibiotika u oralnoj hirurgiji „

 

6. M.Marinković.,N.Kratina.,M.Tavakol., M.Rustemović

Uloga oralnog hirurga u lijecenju disfunkcije TMZ “

 

7.Gosp.Dreca Gordan Ellman - 1 predavac iz Slovenije /marketing/

Upotreba radifrekventne tehnologije u savremenoj stomatologiji “

 

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 13 stručni sastanak sekcije, Banja Luka 2009