Subota 29.5.2010. godine, hotel „Sunce“ Neum

 

9:00   -  10:00  Registracija učesnika

 

10:00  - 10:15   Otvaranje stručnog sastanka

Pozdravni govor doc.dr. sc. Samir Prohić

 

10:15 – 11:00   Prof. dr. sc. Davor Katanec (Stomatološki fakultet  Sveučilišta u Zagrebu)

 "Priprema koštanog ležišta za ugradnju implantata“

 

11:00  - 11:15        Diskusija

 

11:15  – 11:30  Bejtović B,  Rožajac S , Zečević J, Čamo Z.

(Specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirurgiju "dr Benjamin Bejtović“ , Sarajevo)

"Obostrani sinus lift i augmentacija maksile kristom ilijakom uz istovremenu ugradnju endosealnih implantata“

 

11:30  - 11:45  Šečić S., Prohić S., Katana A., Begeta F.

(Stomatološki fakultet Sarajevo -  Klinika i Katedra za oralnu hirurgiju)

 ”Stomatološka skrb pacijenata s posebnim potrebama”

 

11:45 - 12:00 Asotić E., Saračin A.,Mahinić A.

(Stomatološka  ordinacija dr. Asotić-Sarajevo)

(Stomatološka  ordinacija dr. Mahinić-Mostar)

"Naša iskustva u implantološko-protetskom zbrinjavanju pacijenata sa totalnom bezubošću“

 

12:00 – 12:30          Kafe pauza

 

12:30 – 13:15         Prof. dr. Aleksa Marković   (Klinika za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beograd)

"Imedijatno  opterećenje implantata  ugrađenih  metodom  kondenzacije u bočnoj regiji gornje vilice“

 

13:15 – 13:30        Diskusija

 

13:30 -13:45  Mr sci dr stom. Aleksandar Stajčić, specijalista oralne hirurgije  (Privatna ordinacija Banja Luka)

 "Uticaj različitih vrsta režnjeva na paradoncijum kod   apikotomiranih zuba“


13:45 - 14:00  Bejtović B, Rožajac S, Begeta F, Čamo Z 

 (Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju KCU Sarajevo

 (Klinika za anesteziju i reanimaciju KCU Sarajevo)  (Stomatološka ordinacija "dr. Begeta")

 "Tretman defekata mandibule spongioplastikom nakon odstranjenja ciste u interkaninoj regiji" - prikaz slučaja 

 

14:00 - 14:15     Prohić S, Šečić S, Trninić S, Strujić A.
 (Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet Sarajevo)
 (Privatna stomatološka ordinacija "Amna Strujić")

"Terapijski pristup radikularnim cistama u maksilarnom sinusu" - prikaz slučaja 

 

14:15 - 14:30    Šečić S, Prohić S, Huković- Arslani Z,
  (Stomatološki fakultet Sarajevo - Klinika i Katedra za oralnu hirurgiju)

"Prekancerozne lezije u oralnoj šupljini" 


14:30 - 15:00  GENERALNA SKUPŠTINA SEKCIJE ORALNIH HIRURGA

19:00             SVEČANA VEČERA 

 

Vi ste ovdje: Home Stručni sastanci 14 stručni sastanak sekcije, Neum 2010