Članci

Najava programa 18tog sastanka "Sekcije oralnih Hirurga" u Bihaću 31.5.2014

Poštovani,

"Sekcija oralnih hirurga", kao što je to već na prethodnoj skupštini usvojeno, ove godine svoj skup održava u gradu domaćinu Bihaću. Skup će se održati 31.5.2014 u subotu sa početkom u 10 sati. Mjesto održavanja je hotel "Koštelski buk". Organizacijske pripreme su dostigle svoj zenit i završne pripreme su u toku. 

Kao rezultat sveobuhvatnih priprema ove godine možemo reći da će sastanak okarakterisati dvije posebnosti:

- sastanak će biti bodovan od strane Stomatološke komore FBiH sa 10 bodova

- rekordan broj sponzorskih firmi je potvrdilo svoju podršku sastanku a neke će biti i prisutne

Sastanak će kao što smo to i navikli biti internacionalnog karaktera i imat ćemo priliku da slušamo 2 vrsna "gosta predavača".

1. Predavanje - gost predavač

Prof.dr.sc. Davor Katanec - Implantsko protetska terapija na reduciranom koštanom grebenu

 

2. Predavanje - gost predavač

Prof.dr.sc. Sami Salihu - Preimplantološke augmentacije atrofičnog alveolarnog grebena i njihove komplikacije

 

3. Komercijalno predavanje

dr. Dime Sapundžijev - Mmedicinski ishodi u implantologiji. Gdje su limiti?

 

4. Predavanje

Mikrobiološka analiza djelotvornosti hlorheksidina kao irigansa tokom apikotomije na mikroorganizme periapikalnih lezija refraktornih na endodontski tretman

Šečić S.1, Prohić S.1, Komšić S.1

1 - Katedra i Klinika za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

 

5. Predavanje

Savremeni aspekti imobilizacije traumatiziranih zuba

Šečić S.1, Prohić S.1Selman V.2

1 - Katedra i Klinika za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

2 - Dom zdravlja Fojnica

 

6. Predavanje

Činjenice i zablude u dentalnoj implantologiji

Šečić S.1, Prohić S.1, Kaknjo M.2

1 - Katedra i Klinika za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu 

2 - Privatna stomatološka ordinacija "Dr. Kaknjo" Zenica

 

 

 

Vi ste ovdje: Home