Sekcija oralnih hirurga

Banjaluka, 
30.05.2015

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je obznaniti da će se naš slijedeći sastanak Sekcije oralnih hirurga, 19ti po redu održati u Banjaluci 30.5.2015 subota, sa početkom u 10 sati. 

 

PROGRAM RADA:

8.30 -  10.00      Registracija učesnika

10.00 - 10.20     Otvaranje 19tog sastanka sekcije uz pozdravni govor

10.20 - 11.05     Estetika lica - Dermalni fileri

                        prof. dr. sc Janković B.

11.05 – 11.15    Diskusija

11.15 - 12.00     PRF u oralnoj hirugiji

                        Mr. sc Stajčić A.

12.00 - 12.10     Diskusija

12.10 – 12.55    Prezervacija alveole i selekcija augmentacionih materijala u dentalnojImplantologiji

                          Prof. dr. sc Prohić S.1,  dr. Huskanović A.2

12.55 – 13.05   Diskusija

13.05 – 13.45   Pauza za ručak

13.45 – 14.30   Plastična parodontalna hirurgija – Da li su nam još uvijek potrebni autologni transplantati?

                           OA Priv. Doc. dr. H.C. Kasaj A., Mr.sc.

14.30 – 14.40   Diskusija

14.40 – 14.55    Laseri u svakodnevnoj primjeni ( komercijalno predavanje)

                        Jurčević R.

14.55 – 15.10    Savremeni klinički aspekt oralno-hirurškog tretmana gerijatrijskih pacjenata:

                        Prospektivna studija sa prikazom literature

                        Prof. dr. sc Šečić S.1,  Prof. dr. sc Prohić S.1,  dr. Komšić S.1

15.10 – 15.25    Kritički osvrt prema endodontski tretiranim korjenskim kanalima prije i u toku

                        resekcije korijena zuba

                        Prof. dr. sc Prohić S.1,  Prof. dr. sc Šečić S.1,  dr. Čehajić N.2, dr. Huskanović A.3

15.25 – 15.40   Klinička primjena PRF-a u oralnoj hirurgiji

                         Prof. dr. sc. Šečić S.1,  Prof. dr. sc. Prohić S.1,  dr. Jurišić S2., dr. Pandžić D2.

15.50                  Skupština oralnih hirurga

20.00                  Svečana večera

 

Vi ste ovdje: Home Sastanci Najava slijedećeg sastanka