Sekcija oralnih hirurga

Održan je 18ti po redu sastanak sekcije oralnih hirurga u Bihaću, 31.05.2014, Hotel Kostelski buk

U prelijepom ambijentu hotela "Kostelski buk" njegovoj konferencijskoj sali 31.05.2014 se je održao 18-ti sastanak sekcije oralnih hirurga BiH. Skup su otvorili pozdravnim govorom predsjednik sekcije prim.dr. Esad Asotić i prof.dr. Samir Prohić ispred katedre Oralne hirurgije stomatološkog Fakulteta u Sarajevu koja je ujedno i matica ove sekcije. I ove godine kao i prošlih sekcija je bila u znaku aktuelnih tema iz Oralne hirurgije i Implantologije. Sastanak sekcije je i ove godine bio internacionalnog karaktera.

 

PROGRAM:

09:00 - 10:00    Registracija  učesnika

10:00 - 10:15    Otvaranje XVIII Stručnog sastanka oralnih hirurga u BiH

10:15 - 10:25    Pozdravni govori

 

10:25 - 11:00    

"Implantsko-protetska terapija na reduciranom koštanom grebenu"

Prof.dr.sc. Davor Katanec,

(Katedra za Oralnu hirurgiju stomatološkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu)

 

11:00 - 11:15    Diskusija

 

11:15 - 12:00   

"Preimplantološka augmentacija atrofičnog grebena i moguće komplikacije"

Prof.dr.sc. Sami Salihu

(Katedra za Maksilofacijalnu hirurgiju stomatološkog fakulteta univerziteta u Prištini)

 

12:00 - 12:15    Diskusija

 

12:15 - 13:00

Komercijalno predavanje:    

"Medical issues in dental implantology - where are the limits"

dr. Dime Sapundžijev

(Univerzitetski klinički centar u Ljubljani)

 

13:00 - 13:15    Diskusija

 

13:15 - 13:30    

"Komercijalna prezentacija firme "Osmijeh d.o.o. - Materijali u stomatološkoj hirurgiji"

 

13:30 - 13:40   

Oralna prezentacija:  

"Mikrobiološka analiza djelotvornosti hlorheksidina kao irigansa tokom apikotomije na mikroorganizme periapikalnih lezija refraktornih na endodontski tretman"

(Katedra i klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet Sarajevo)

Šečić S., Prohić S., Komšić S.

 

13:40 - 13:50    

Oralna prezentacija:

"Savremeni aspekti imobilizacije traumatiziranih zuba"

(Katedra i klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet Sarajevo) 

Prohić S., Šečić S., Selman.V 

 

13:50 - 14:00   

Oralna prezentacija: 

"Činjenice i zablude u dentalnoj implantologiji"

(Katedra i klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet Sarajevo) 

Prohić S., Šečić S., Kaknjo M.

 

14:00 - 14:15    Završna diskusija

14:15 - 15:15    Ručak

15:15            GENERALNA SKUPŠTINA SEKCIJE ORALNIH HIRIRGA

 

20:00            SVEČANA VEČERA - Hotel "Holiday Inn" 

 

 

 

Skupu je prisustvovao i priličan broj opštih stomatologa i specijalista iz drugih oblasti. Teme sekcije su bile prilagođene i od koristi svima koji su prisustvovali ovom sastanku. Inače sekcija oralnih hirurga teži da privuče svojim temama što veći broj stomatologa ovom skupu izabirom tema po principu "iz prakse za praksu" pokušavajući da bude uvijek sa najaktuelnijim temama.

Inače ovaj sastanak je "oborio" i neke rekorde: preko 120 prijavljenih doktora stomatologije, 14 dentalnih firmi kao izlagači, 10 bodova od strane "Federalne komore stomatologa", humanitarna akcija za kupovinu opreme za kolegu iz poplavama uništenog Maglaja...... nadamo se da ćemo slijedeće godine u Banjaluci uspjeti ponoviti uspjeh i postaviti neke nove standarde u organizaciji.

18ti sastanak sekcije u Bihaću u slikama:

 

preko 120 prijavljenih doktora stomatologije, 14 dentalnih firmi na izložbi

sa otvaranja skupa, predsjednik sekcije prim.dr. Esad Asotić

sa otvaranja skupa, pozdravni govor prof.dr.sc. Samir Prohić

prof.dr.sc Davor Katanec

 prof.dr.sc. Sami Salihu

dr. Dime Sapundžijev

dr. Sanja Komšić

dr. Selman Vedan

dr. Kaknjo Muhamed

 

  

U sklopu sekcije a na kraju njenog programa se svake godine održi sastanak sekcije oralnih hirurga zatvorenog tipa. Ovdje možete pogledati tačke dnevnog reda i zaključke sa ovog sastanka. Info

 

 

Vi ste ovdje: Home Naslovna Info sa održanog skupa